Hoppa till innehåll
Home » Om Centrum för Svensk knyppling i Vadstena

Om Centrum för Svensk knyppling i Vadstena

Centrum för svensk knyppling i Vadstena (CSKV) är tänkt som ett samarbetsorgan för alla som är intresserade av svensk knyppling: institutioner, intressegrupper och privatpersoner. CSKV skall fungera dels som ett kunskapsnav med länkar till litteratur, artiklar, arkivbilder, utställningar och kurstillfällen, dels som inspirationskälla för nytänkande och teknikutveckling samt även som kontaktpunkt för nätverksbyggande och nationellt och internationellt erfarenhetsutbyte inom knyppling.

Initiativet till att skapa CSKV kommer från Föreningen Svenska Spetsar (FSS). Arbetet med att dra upp riktlinjerna för centrat har skett i samarbete med Vadstena kommun, Region Östergötland, FSS och Föreningen Svenska Spetsars Arkiv (FSSA), samt med adjungerade representanter från Föreningen Spetsmuseet i Vadstena och Hemslöjden i Östergötland. CSKV är en ideell förening öppen för alla som vill bli medlemmar.

Historik

Knyppling är en gammal hantverksteknik, som förekommit i Europa och österut sedan slutet av 1400-talet. I Vadstenatrakten har knyppling under drygt 300 år varit en saluslöjd som försörjt många personer. I staden fanns ett flertal spetsförläggare och spetsar såldes via spetsgångare till stora delar av landet. När spetsförläggarna försvann och antalet yrkesknypplerskor minskade uppstod några spetsaffärer. Mönster till de traditionella Vadstenaspetsarna producerades sedan 1970-talet av Gunnel Landtblom, ägare till Elsa Petersons Spetsaffär. Den stängdes så sent som 2016, men fortlever i digital form. 

Östergötlands läns Hemslöjdsförening startade knyppelskolor och kurser i länet i början av 1900-talet och räddade på så sätt tekniken från att försvinna, när maskintillverkning av spetsar blev modernt och populärt. Sedan 1940-talet har Östergötlands läns hemslöjdsförening och senare Föreningen Svenska Spetsar fortsatt att producera mönster och bedriva kompetensgivande sommarkurser i knyppling i Vadstena. 

Knyppling har varit särskilt vanlig i västra Östergötland men förekommer även i andra delar av Sverige, bland annat Dalarna, Skåne, Blekinge och Hälsingland där varje område har haft sina egna särdrag när det gäller teknik och redskap. I Dalarna verkade Ottilia Adelborg. Hon undervisade barn och ungdomar i både knyppling och allmänbildning. Skåne har haft sin egen spetstradition, den ålderdomliga frihandsknypplingen, som främst förekommit på Österlen och användes i rika variationer på sängkläder och som dräktdetaljer. Fröken Ehrensvärd arrangerade i början av 1900-talet knyppelkurser på Tosterups gård och där lades en grund som bidrog till att bevara den skånska knyppelkonsten.

Bakgrunden till ett centrum för svensk knyppling

Vadstenaknyppling har förklarats som ett immateriellt kulturarv av Institutet för språk och folkminnen i Uppsala och ansökan om att bli ett av Unesco:s internationella kulturarv har skickats in. Tyvärr blir det allt färre personer som besitter en gedigen kompetens i knyppling i Sverige. Det är hög tid att via ett digitalt centrum försöka tillvarata den kunskap som finns kvar, samt bidra till att den kan förmedlas till intresserad allmänhet, knypplare, forskare och designers. Med hjälp av dagens digitala teknik kan en del av de spetsar som nu är gömda i olika samlingar och arkiv bli synliga och möjliga att studera och inspireras av.

Oavsett bostadsort i Sverige eller utomlands kan kunskapen om och i svensk knyppling utvecklas och internationella kontakter kan skapas. De för många ganska okända svenska landskapsspetsarna kan bli kända i vidare kretsar. Det är också viktigt att presentera nutida exempel på knyppling som information och inspiration. Förhoppningsvis kan CSKV i framtiden bidra till olika utvecklings- och samordningsprojekt.

Varför placera ett centrum för svensk knyppling i Vadstena?

Ett digitalt centrum skulle kunna ha sin hemvist var som helst, men det är viktigt att knyta an till Vadstena där det fortfarande finns en levande knyppeltradition i form av intressegrupper och olika kurser för barn, nybörjare och experter. Vadstena med sina många turister är en internationellt välkänd knyppelstad, vilket också syns i gatubilden, där spetsen Blåsippan är ett vackert mönster i dräneringsrännor mitt i Storgatan. Här finns ett Spetsmuseum med en aktiv förening som varje år anordnar en ny utställning. I Vadstena arrangeras varje sommar Stora knyppeldagen, då knypplare från olika håll sitter ute längs stadens gågata med sina knyppeldynor.

Vadstena folkhögskola har en textil utbildningslinje, med knyppling på schemat och Föreningen Svenska Spetsar har där sitt säte och sin butik. Även i regionen utanför Vadstena finns intresserade personer och institutioner, som kan anknyta till CSKV, som Hemslöjden i Östergötland i Linköping som har till uppgift att bevara och utveckla hantverkstraditioner, Länsmuseet i Linköping, som har en egen spetssamling samt Linköpings universitet som utbildar lärare i textil slöjd.

Bli medlem hos CSKV

För att bli medlem betalas en årsavgift, 500 kr för institutioner och 200 kr för individuellt medlemskap. Medlemmar kommer att få tillgång till all information som finns tillgänglig på hemsidan, samt möjlighet att publicera en länk till sin egen verksamhet, om så önskas. Hemsidan kommer att innehålla aktuell information, texter, bilder, videoklipp, fyllig litteraturförteckning samt nationella och internationella kontaktadresser.

Om hemsidan

Vi vill genom hemsidan inspirera och informera om knyppling, i första hand olika typer av svensk knyppling från dåtid till nutid, men även med internationella utblickar. Genom att finnas i digital form hoppas vi också kunna göra svensk knyppling mera känd utomlands. Vi är en nystartad förening och hemsidan är under utbyggnad. Vår ambition är att kontinuerligt fylla på med både bild- och textmaterial.

 Målsättning:

  • att varje månad publicera en serie nya bilder som inspiration.
  • att varje månad lägga till en ny text med betydelse för knyppling t.ex. om formgivare, knypplare, spetshistorik eller tekniker.
  • att publicera bilder på knypplingar som ej är lätt tillgängliga för allmänheten
  • att tillhandahålla informationen om lokala knyppeltraditioner i Sverige
  • att informera om internationell knyppling.

Välkommen att botansiera under de olika rubrikerna!

Årsmötet

CSKV är en ideell förening vars högsta beslutande organ är årsmötet.

Årsrapporter