Hoppa till innehåll
Home » Internationella kontakter

Internationella kontakter

Ett av våra ändamål är att skapa ett nätverk av internationella kontakter. I samband med att nätverket skapas och kontakter knyts kommer vi att berätta om vilka de är på denna sida. 

International Bobbin and Needle Lace Organisation (OIDFA)

 Organisationens syfte är att sprida kunskap om sydd- och knypplad spets i olika länder, både i dåtid och nutid.(www.oidfa.com) OIDFA bildades av en grupp kunniga och intresserade kvinnor 1982 i Le Puy, Frankrike. Organisationens första president blev Sally Johansson från Sverige. Numera har OIDFA drygt 1 500 medlemmar från ett 40-tal länder. Tyskland, Australien, USA, Frankrike, Japan och England är de allra största medlemsländerna. I Sverige finns omkring 80 medlemmar.

Före pandemin träffades mellan 500 och 1000 knyppelintresserade personer vart annat år någonstans i världen för att gå på kortare kurser, lyssna på föreläsningar, delta i tävlingar, titta på utställningar, handla tillbehör och material och för att göra studieresor i det aktuella landet för att studera spetstraditionen. Dessutom träffade deltagarna nya vänner och nätverk kunde bildas. Nästa kongress planeras 2023, som en ”hybridkonferens”, vilket innebär att digitala föreläsningar och kurser blandas med program på plats i både i Slovenien och Italien. Det kommer alltså att bli möjligt att ta del av vissa programpunkter via Internet.

Medlemmar i OIDFA har nyligen avslutat ett tre-årigt EU-projekt, där ca 270 personer från sex länder har arbetat med knyppling, där Spanien och Frankrike varit ledare. De fysiska träffarna fick delvis ersättas med digitala möten och kurser. Resultatet kan ses på oidfa/usa.org, gå vidare till lace links, erasmus program, där finns också länkar till de olika delprojekten.

Den som är medlem får en medlemstidning på engelska och franska fyra gånger om året vilken innehåller några mönster samt bilder och artiklar om olika slags spetsar, inspirationsmaterial, utställningsreferat och annonser från dem som producerar böcker, verktyg och material för knyppling. Kontakta inga.blomstrand@outlook.com för mera information.