Hoppa till innehåll
Home » Medlemsorganisationer

Medlemsorganisationer

Initiativet till att skapa CSKV kommer från Föreningen Svenska Spetsar (FSS). Arbetet med att dra upp riktlinjerna för centrat har skett i samarbete med Vadstena kommun, Region Östergötland, FSS och Föreningen Svenska Spetsars Arkiv (FSSA), samt med representanter från Elsa Petersons spetsaffär, Spetsmuseet i Vadstena, Hemslöjden i Östergötland och Vadstena Folkhögskola (textillinjen). CSKV är en ideell förening öppen för alla som vill bli medlemmar.

Linköpings universitet

Knyppling har i dagsläget ingen egen kurs vid LiU utan ligger som moment i de textila kurser som erbjuds vid universitetet. Hantverksutbildningar finns som en del av IKOS (Institutionen för Kultur och Samhälle, avd. KSFM., Konst, Kultur, Form och Media.

Elsa Petersons Spetsaffär

Elsa Peterson född Karlsson (1891 – 1980) startade Elsa Petersons Spetsaffär och var spetsförläggare från 1920 till 1971. Spetsförsäljningen skedde från början i hemmet, vilket vid starten var på Skänningegatan 11 i Vadstena.

Hemslöjden i Östergötland

Hemslöjden i Östergötland är ett regionalt centrum för slöjd och konsthantverk i regionen. Föreningen har som främsta syfte och ideal är att förmedla de grundläggande sambanden mellan material, teknik och funktion och med traditionen som grund stimulera till utveckling och nyskapande.

Vadstena Spetsmuseum

Vadstena Spetsmuseum, som är inrymt i skulpturmuseet Gottfrid Larssongården Skänningegatan 9 i Vadstena, drivs som en ideell förening. Varje sommar visas nya utställningar, både traditionella och nyskapande. Museets syfte är att samla in och dokumentera Vadstenaknypplingens historia.

Föreningen Svenska Spetsar

Föreningen Svenska Spetsar (FSS) är en rikstäckande organisation för handknyppling. Den bildades 1962. FSS är en ideell organisation, som har till ändamål att främja knyppling och närliggande handaslöjder. FSS ska uppnå ändamålet genom att tillverka och sälja spetsar, redskap och material för knyppling.

Vadstena Folkhögskola, textillinjen

Textillinjen, en ettårig grundutbildning, startade 1977 på Vadstena folkhögskola och har alltsedan dess knyppling på schemat. Det är en given del av kursen även om fokus ligger på vävning och sömnad. Här får deltagaren de första grunderna i knyppling och ges möjlighet att utforska ämnet vidare.

Vadstena kommun

Vadstena är en kommun om 7400 invånare vid Vätterns strand i västra Östergötland. Kultur och kulturarv är bärande delar av staden och begreppet Vadstena. Knypplingen är en omistlig del av detta med sin långa tradition och levande nutidsverksamhet.