Hoppa till innehåll
Home » Om Centrum för Svensk knyppling i Vadstena » Med korsning och vridning genom Europa

Med korsning och vridning genom Europa

Honitonspets

Boken (2018) är ett resultat av fyra mycket knyppelkunniga och nyfikna kvinnors utforskande studier i europeisk knyppelteknik. Genom kontakter med andra knypplare i samband med internationella spetskonferenser väcktes deras intresse att veta mera om olika typer av knypplade spetsar som förekommer i Europa.

Någon litteratur på svenska med teknikbeskrivningar fanns inte att tillgå. De startade i stället en kamratcirkel i ett studieförbund för att på egen hand skaffa sig den kunskap de sökte. De träffades regelbundet under 20 års tid för att studera tillgänglig litteratur och instruktionsböcker på många språk och för att provknyppla och dokumentera spetsar. Ett projekt som genomförts på ett mycket imponerande sätt. Förutom författarna ingick Ewa Eskilsson och Ingegerd Persson i gruppen.

Formgivning, material och tekniskt utförande skiftar beroende på var och när en spets har tillverkats. Kvinnorna strävade därför efter att finna och beskriva detaljer som skiljde de olika spetsarna åt för att underlätta identifiering. Boken indelas i tre avdelningar: Spetsar som knypplas med kontinuerliga trådar, Spetsar som knypplas med icke-kontinuerliga trådar och Bandspetsar. Varje uppslag i boken visar ett mycket tydligt foto i naturlig storlek på en knyppling på ena sidan och på den andra sidan finns kortare texter under rubrikerna Historik, Kännetecken samt Teknik och Material. I slutet av boken finns tekniska ordförklaringar samt en mycket innehållsrik referens- och litteraturlista.

Detta är en på flera sätt unik bok, i första hand skriven av erfarna knypplerskor, som själva studerat varje typ av knyppling i detalj, vilket gör de tekniska beskrivningarna begripliga för den som har egna knyppelkunskaper, medan textavsnitten är informativa även för den icke knyppelkunnige. Boken saknar motstycke i Sverige och fyller därmed en lucka i svensk bokutgivning. Kunskapen om knypplade spetsar från olika länder är här mycket begränsad, men genom denna bok kan läsaren både informeras och inspireras. Det skulle vara fullt möjligt att använda boken som lärobok i en kursverksamhet, men då bör den kompletteras med en studiehandledning där  bland annat spetsarnas svårighetsgrader anges.

Ytterligare information: Inga-Lis Löfquist, e-post:  myliskvist@gmail.com och Föreningen Svenska Spetsar 

Spetsar som knypplats med kontinuerliga trådar

Chantilly- och Bayeauspetsar från norra Frankrike knypplade i mycket tunt svart silke, Pipers spun silk 210/2 och 140/2 har använts i exemplen.

Uppifrån:

  • Clover between scallops.
  • Mistletoe.
  • Leaves and rings.
  • Flower bud and scallop.
Malinesspets från Mechlin i Belgien, i original knypplad I mycket tunt lingarn. Egyptiskt bomullsgarn nr 120/2 rekommenderas, nr 100/2 har används.
Malinesspets från Mechlin i Belgien, i original knypplad I mycket tunt lingarn. Egyptiskt bomullsgarn nr 120/2 rekommenderas, nr 100/2 har används.

Spetsar som knypplats med icke-kontinuerliga trådar

Honitonspets från Devonshire, England, knypplade i Egyptisk bomull 160/2.

Överst till höger: Flower Spray.

Till vänster: Trillium Motif.

Nederst till höger: Raised Work.

Rosalinespets, Rosaline Perlée knypplades i Aalst mellan Gent och Bryssel i Belgien. Den har fått sitt namn efter de rikligt förekommande små rosorna. När rosorna pryds med en sydd liten ring ”pärla”, kallas den för Rosaline Perlée. Exemplet har knypplats i Brok bomullsgarn 120/2.

Bandspetsar

Gemerspets kommer från området Ungern–Slovakien. Orten Gemer ligger vid övre delen av floden Slaná i sydöstra Sovakien. Här användes ofta röd och svart tråd av silke, hampa, lin eller bomull och även nässla. Exemplet är knypplat med Kordonet (bomullsgarn) nr 80 vitt och DMC Mouliné 2 tr kulört.

Mimosaspets eller Punto Mimosa (ital) kommer från Lombardiet i Italien. Både lin och bomullsgarn har används. Exemplet är knypplat med Bockens knyppelgarn 80/2.


 Källa: Löfquist, Inga-Lis & Persson, Anna-Greta, Med korsning och vridning genom Europa (Bjärnum: Bokpro, 2018). http://libris.kb.se/bib/pzxpr6rvmm1c3bdx?vw=short . Boken kan köpas genom Föreningen Svenska Spetsar, Vadstena och hos Inga-Lis Löfquist.

Text och bilder publicerade med författarens tillstånd.