Hoppa till innehåll
Home » Elsa Petersons Spetsaffär – En spetsaffär i tre generationer

Elsa Petersons Spetsaffär – En spetsaffär i tre generationer

Elsa Peterson född Karlsson (1891 – 1980) startade Elsa Petersons Spetsaffär och var spetsförläggare från 1920 till 1971. Spetsförsäljningen skedde från början i hemmet, vilket vid starten var på Skänningegatan 11 i Vadstena.

Elsa var en så kallad spetsförläggare.  Kunderna kom hem till Elsa, de fick slå sig ned i spetsrummet där de fick titta på spetsprover i Provböcker. Beställningen lades sedan ut till olika knypplerskor eller knypplare som Elsa höll med garn och mönster. Mer om spetsförläggare kan läsas i texten om Vadstenaknyppling.

Det var Elsas svärmor Emma Pettersson som ledde in Elsa i spetsarnas värld. Emma var  finknypplerska och hade fram till 1920 knypplat till en spetsförläggare vid namn Klara Larsson.

När Elsa startade sin verksamhet började Emma knyppla till Elsa och i kassaboken har Elsas man Gunnar noterat inköp från Emma under namnet morsan! 1935 flyttade familjen till Storgatan 23 i Vadstena. Försäljningen fortgick i ett spetsrum i våningen, men om somrarna skedde försäljningen i en Spetskiosk som var placerad vid Storgatan. Slutligen, 1960,  inreddes en affärslokal i bottenvåningen i huset.

Tidigare var Elsa van vid att vara ständigt tillgänglig, alla dagar och när som helst. För Elsa blev det i och med butikslokalen en ny situation med bestämda affärstider och att vara ledig när affären var stängd. En annan skillnad var att Elsa nu lade upp ett lager av spetsar i butiken, och kunderna, nu även turister i större utsträckning, handlade i första hand av de varor som fanns. Att beställa speciella spetsar enligt tidigare förekom fortfarande.

Elsas dotter Gunnel Landtblom (1923-2016) tog över affären 1971 och drev den fram till januari 2016. Under denna tid förändras situationen för affären. De yrkesknypplerskor som fortfarande var aktiva var gamla, och antalet minskade kraftigt under 1970-talet. Detta innebar att möjligheten att driva en spetsaffär minskade. Gunnel valde då att ändra inriktning och påbörjade utgivning av traditionella Vadstena-mönster.

Tidigare hade det varit svårt, för att inte säga omöjligt, för personer som inte var knutna som knypplerska till en spetsförläggare att komma över mönster. De få mönsterstickerskor som funnits genom tiderna har haft full sysselsättning att rita och pricka mönster till spetsförläggarna. Att nu helt plötsligt kunna köpa mönster till en Skönhet eller en Klosterlilja blev mycket uppskattat. Det uppstod ett stort intresse från personer som knypplade,  och under åren som gått har många Vadstenamönster gjorts tillgängliga genom affärens försorg.

Denna kulturgärning som Gunnel Landtblom aktivt drev under sina 45 år som affärsinnehavare har uppmärksammats av Föreningen gamla Vadstena. Även Vadstena kommun uppvaktade Gunnel och visade sin uppskattning 2016. 

Från 2016 drivs verksamheten av Gunnels dotter Karin Landtblom. Karin har varit delaktig i affären redan från 1960-talet då hon som liten hjälpte sin mormor, följt av att hjälpa till under skolåren upp till gymnasieålder. Detta gör att Karin vuxit upp i spetsförläggartraditionen, precis som sin mamma. Karin har därigenom fått god kännedom om hur hela verksamheten gick till, samt lärt känna många knypplerskor  och sömmerskor både i affären men även hemma hos dessa.

Genom att vara med och sälja spetsar fick Karin en god inblick i hur olika typiska Vadstenaspetsar ser ut samt vilka namn de har. År 2013 skapades en hemsida till affären utifrån önskemål från Gunnel. Karin har sedan dessa hanterat denna hemsida som förmedlar såväl vilka varor som försäljs, samt många historiska berättelser om Vadstenaknyppling.

De första tre åren i hemsidans liv blev mycket viktiga, då Karin insåg att det var av stor vikt att dokumentera så mycket som möjligt av all den kunskap hennes mamma Gunnel ägde. Detta arbete har förutom en del artiklar på hemsidan även lett fram till ett flertal föreläsningar i Vadstena föreläsarförenings regi, samt artiklar som 2021 kommer att publiceras i den internationella spetsföreningen OIDFA´s Bulletin. Föreläsningar har även hållits i regi av olika knyppel-föreningar i Sverige samt inom guideutbildningen i Vadstena.

Karin har även varit med att sätta upp en utställning om affären på Vadstena spetsmuseum. Avsikten var en utställning för att fira 100-årsjubileumet 1920-2020, men på grund av Covid-19 har utställningen skjutits upp till 2022. Karin har varit delaktig i ansökan som lett till att Vadstenaknyppling blivit upptaget som ett immateriellt kulturarv, samt i den år 2021 inskickade ansökan om att försöka få in Vadstenaknyppling på Unescos Världsarvslista.

Karin är även med i interimsstyrelsen i CSKV, där hon representerar Vadstenaknyppling. Affären existerar numera via hemsidan, men försäljning sker även vid mässor och andra sammanhang. 

Länk till affären: https://elsapetersonsspetsaffar.com/